torsdag, december 18

Uppföljningsrapport

Experiment: Apans lilla KTH-blogg

"efter en preliminär okulär besiktning verkar samtliga festdeltagare ha överlevt gårdagens sittning"
Närå. Men vad är problemet med teknologer/overaller? Antingen slappt handslag, flackande blick och social inkompetens eller överdrivet fast handslag, stirrande blick och social inkompetens.

Menhursomhelst. Alla är här och på plats etc etc.

Inga kommentarer: