torsdag, februari 14

Tipstolvan #5

Alla tre alternativen är svåra. Vilket är svårast?

1. Att segla förutan vind
x. Att ro utan åror
2. Att skiljas från vännen sin, utan att fälla tårar

Inga kommentarer: